Staré Město "F" versus Slavičín bez vítěze - 10. kolo

Kategorie:  •    •  

Aktualizováno o komentář J. Marka
Dělbou bodů skončilo utkání mezi Sokolem Slavičín a Starým Městem "F" v 10. kole ZKP II při šesti remízách a dvou rezultativních výsledcích.

Nerozhodný výsledek tak pro efko znamená již kolo před koncem soutěže definitivu setrvání v ZKP II. Gratulujeme.

Postoupky "A" si zajistily postup do ZKPI, do RPI sestupuje Bystřice p. Hostýnem. O dalších sestupujících se rozhodne až po odehrání posledních kol v ZKPII i v ZKPI.

Křek Pavel 1982 ½ - ½ 0 Lovás Miroslav C
Sviták Josef 1854 ½ - ½ 2018 Staufčík Michal
Lekeš René H 1773 ½ - ½ 1932 Lukaštík David V
Slámečka Karel 1795 ½ - ½ 1811 Marek Jiří V
Sviták Jiří 1513 1 - 0 1791 Staňa Marek
Janček Milan 1573 0 - 1 1867 Horsák Antonín
Kroutil Zdeněk 1561 ½ - ½ 1694 Plevák Pavel
Peléšek Zdeněk 1650 ½ - ½ 1415 Šilhavík Marek


V předposledním kole efko odjíždělo do Slavičína s odhodláním definitivně si zajistit setrvání v soutěži i pro příští ročník. I přesto, že kapitán družstva Antonín Horsák každého hráče upozorňoval, že dochází k přechodu na letní čas, našli se jedinci, kteří se dostavili k Sokolovně se značným zpožděním. Díky výkonným automobilům a riskantní jízdě však družstvo dorazilo na místo utkání včas a dokonce bez ztráty bodů.

Hráči také byli upozorněni, aby si s sebou vzali přezůvky; ti co zapomněli byli nuceni při vstupu do hrací místnosti použít slušivé návleky. V hrací místnosti ihned pozornost hostů upoutala dominanta místní šachovny - nástěnka o ploše několika metrů čtverečních, na které byly podrobně rozebrány hlavní zásady vedení šachové partie, teorie zahájení, strategické zásady a typické taktické obraty. První spor mezi družstvy vznikl o to, které družstvo bude mít tu výhodu zasednout k partii čelem k nástěnce aby mohli hráči používat nástěnky jako nápovědy. Po vzrušené diskuzi, rozhodčí (domácí Josef Sviták, mj. autor nástěnky) rozhodl, že domácí by měli znát obsah nástěnky nazpaměť, a pokud ne tak budou v příští sezóně vyřazeni z družstva a přidělil výhodu hostům.


Nástěnka jako ze starých časů.

Utkání bylo po celou dobu vyrovnané a také nerozhodně skončilo. Po vítězství Antonína Horsáka jehož soupeř si za svůj poslední tah pohotově vyznačil v partiáři několik otazníků, převzal štafetu v trénování otazníků hostující Marek Staňa, který v lepší pozici chyboval a musel se vzdát. Další partie postupně končily uzavřením smíru, bohužel autor článku je nestačil sledovat, a po čtyřech hodinách hry byl stav utkání nerozhodný 3:3. Po časové kontrole se dohrávaly ještě partie Jiřího Marka a Michala Staufčíka.

Jiří Marek záhy litoval, že brýle odložil v bundě, na nástěnku nedohlédl a již nad svým 4. tahem přemýšlel celou půlhodinu. Vzhledem k tomu, že rychlost hry nezvýšil ani v dalším průběhu partie, časová tíseň se zdála být hrozivá. Propočítávání variant 14 a více půltahů dopředu musel přerušit teprve až ručička šachových hodin začala notně nadzvedávat praporek, poté se zvoláním „ať mne provází síla“ zavřel oči a provedl během minuty asi 20 tahů potřebných do časové kontroly. Dle přihlížejících se při tom kvalita jeho hry ihned zvýšila o několik set ELO bodů. Nad 41. tahem se ovšem znovu hluboce zamyslel a očekávaný výsledek se dostavil –promarnil výhru.

Mezitím Michal Staufčík ve věžové koncovce provedl obrat z pozice s pěšcem méně do pozice s pěšcem více, bohužel, pěšcovou převahu využít k výhře nešlo. Protože poté žádný z hráčů neusiloval o vítězství, byl nakonec v obou partiích podepsán smír a dělbou bodů skončilo i celé utkání.

Pro zájemce o tuto specifickou záležitost uvedu inkriminovaný článek 10 pravidel šachu. Celá záležitost v uvedeném utkání je samozřejmě pikantní tím, že rozhodčí byl zároveň jedním z hráčů, jak již bylo řečeno Davidem:

Článek 10. Rychlé zakončení partie

10.1. "Rychlé zakončení partie" je fáze partie, ve které se všechny (zbývající) tahy musí provést v omezeném čase.

10.2. Jestliže je hráč na tahu a na hodinách mu zbývá méně než 2 minuty, může před pádem svého praporku požadovat remízu. Zastaví hodiny a přivolá rozhodčího.

a. Uzná-li rozhodčí, že soupeř neusiluje o výhru normálními prostředky nebo že není možné vyhrát partii normálními prostředky, prohlásí partii za nerozhodnou. Rozhodčí může své rozhodnutí odložit nebo reklamaci zamítnout.
b. Odloží-li rozhodčí své rozhodnutí, může žadatelovu soupeři přidat 2 minuty času na rozmyšlenou. Hra pak pokračuje pokud možno za přítomnosti rozhodčího. Rozhodčí své rozhodnutí vyhlásí v dalším průběhu hry nebo po pádu praporku. Prohlásí partii za nerozhodnou, jestliže souhlasí, že závěrečnou pozici nelze vyhrát normálními prostředky nebo že soupeř se nepokoušel vyhrát normálními prostředky
c. Jestliže rozhodčí požadavek zamítl, přidá soupeři žadatele navíc 2 minuty k jeho času na rozmyšlenou.
d. Rozhodnutí rozhodčího je ve vztahu k bodům 10.2. a., b., a c. konečné.

Po oněch 20 tazích za 1h a 56min spotřebovaného času autor článku svou (pro okolí nervy drásající) partii doprovázel typyzovanými Jirkomarkovskými gesty pravé ruky s povzdechy "já nevim" nebo "to je jedno" s ustavičným kroucením hlavy. Po překonání 40. tahu jsem pak nelenil a se zcela zpoceným čelem jsem cítil povinnost pogratulovat Jirkovi k tomuto neuvěřitelnému výkonu.
Jelikož byl autor článku po časové kontrole zahloubán až do tranzu nad 41. tahem (další spotřeba cca 25 min), nepostřehl patrně hozhořelý spor ve stylu České sody o článek č. 10 nějakých pravidel pravících o "usilování o výhru či nikoliv". Hosté totiž měli pocit, že Michal Staufčík celou dobu o výhru neusiluje a jeho soupeř (evidentně nestranná osoba v podobě rozhodčího zápasu) trval na remíze své partie s tím, že jedině on může tuto situaci objektivně posoudit.
Posléze se strhla veřejná diskuse nad oběma zbývajícími partiemi, kdy pan rozhodčí sdělil Jirkovému soupeři, že "to nemože k.... vyhrát" a byl podepsán multismír.
David Lukaštík
PS: Tu nástěnku bychom snad mohli následovat minimálně v tom, že nějaká bude alespoň pověšena na zeď.

á podpis J. Sháněl

Fakt krasný komentář hlavně úsek: Jiří Marek záhy litoval, že brýle odložil v bundě, na nástěnku nedohlédl a již nad svým 4. tahem přemýšlel celou půlhodinu. Zasmál jsem se jako u Holzmana.