René Kamrla

16

Jak Staré Město k hradišťským šachistům přišlo

Kategorie:  •  

**Aktualizováno o fotografie na konci článku**
Milí přátelé, staroměstští šachisté!

Někdy na začátku letošního roku jsem poprvé zavítal na vaše internetové stránky a byl jsem opravdu mile překvapen jejich obsahem, technickým provedením i jazykovou úrovní. Panu Štefankovi jako hlavnímu správci jsem vše pochválil, pokusil jsem se odtajnit některé z doposud anonymních tváří na historických fotografiích a přidal pár vzpomínek na dobu před cca 30 lety.