Techem Cup zná své semifinalisty

Kategorie:  •    •  

Čtvrtfinálové odvety se na rozdíl od prvního kola obešly bez armagedonu a co navíc, ani jednomu hráči se nepodařilo vybojovat prodloužení. Luděk Volčík a Igor Štefanko utržili těžké porážky, Václav Fiala v odvetě sice asi mohl dosáhnout na remízu, která by stačila k prodloužení, ale příliš tlačil na pilu, a tak jedinou šancí uvidět prodloužení skýtala partie Gabriel-Sosna, ve které si Adam Gabriel vybudoval velmi nadějnou pozici ve věžové koncovce, prakticky vyhranou, dopustil se však chyby a po přechodu do Philidorovy remízové pozice se veškeré jeho naděje rozplynuly.

V semifinále se utkají Jan Sosna s Petrem Kapustou a velmi zajímavé je složení druhé dvojice: Pavel Zpěvák – Fera Vrána.

Poražení čtvrtfinalisté budou bojovat ve skupině o páté až osmé místo, ve které si na osamoceného zástupce domácího klubu Igora Štefanka už určitě brousí zuby celé trio boršických hráčů Fiala-Gabriel-Volčík, včetně trenéra Stanislava Volčíka st.

ČTVRTFINÁLE, odvety


GABRIEL - SOSNA

Zatímco první partie těchto hráčů byla rozhodnuta velmi rychle, odveta skončila až po téměř devadesáti tazích patem, když nechybělo mnoho k tomu, aby si Adam Gabriel připsal cenný skalp mezinárodního mistra.Oba soupeři rozmístili střelce do aktivních předsunutých palebných pozic, jenže v zápětí poté, co Adam Gabriel svému střelci uzavřel únikovou cestu, stalo se vybudované kulometné hnízdo terčem útoku nepřátelské pěchoty 13...g5, na což Adam musel reagovat stejným způsobem 14.g4.

Černý teď zavelel jízdě 14...Jxc3, aby pročistila palebnou dráhu střelci, (zajímavá pozice, ve které by měl bílý sedm izolovaných pěšců, z toho jednoho trojpěšce a jednoho dvojpěšce, by vznikla po 14...gxf4 15.gxf5 Jd6 16.Vae1 Jf6 17.exf4 Vfe8), kterého ihned nasměroval do uvolněného prostoru 15.bxc3 Sd3 s rozkazem zaútočit na bílou věž. Adam, který měl teď pod palbou dvě své figury, se rozhodl raději obětovat věž a ponechal si dvojici střelců 16.Jxg5 Sxf1 17.Sxf1.

O pět tahů později, v pozici mírně lepší pro Jana Sosnu, se seběhla další taktická přestřelka, tentokrát výhodná pro bílého, po které vznikla koncovka, kterou lze hodnotit jako vyhranou pro bílého, tedy pro Adama Gabriela.


Černý teď měl možnost např. 22...a4 23.Vxa4 Vxa4 24.bxa4 Jxc4, místo toho však pokračoval 22...Sf6?!, po čemž se rozehrál bílý jezdec. Následovalo 23.Jd7 Sg7 24.cxd5 cxd5 25.Jb6 Jf3+ 26.Kg2 Jxd4 27.Jxa8 Jxc2 28.Vxa5, výsledkem zápletky byla pozice s pěšcem víc pro bílého a po výměně lehkých figur vznikla na šachovnici věžová koncovka, kterou mohl bílý vyhrát.


Adam nyní správně zahrál 45.g6!, jenže po 45...hxg6 měl pokračovat správně 46.hxg6! (varianty viz partie), místo toho však vzal pěšce neopatrně věží 46.Vxg6? a černý se ihned chopil nabídnuté příležitosti k záchraně. Jan Sosna po 46...Vf5 47.h6 b5 48.Vg1 Vh5 49.Vc1 Vxh6 získal nebezpečného vzdáleného volného pěšce, odevzdal za něj svého b-pěšce, 50.Vc5+ Kd6 51.Vxb5 Vh4 52.Vb8 Kc7 53.Ve8 a po další výměně pěšců Vxb4 54.Vxe5 Kd6 55.Ve8 Kd7 56.Va8 Ke7, bílému sice jeden pěšec zbyl navíc, ale černý obsadil králem pěšcovo pole proměny a věží hlídal šestou řadu, což je známá remízová Philidorova pozice.


Philidorova remízová pozice:

Černý král obsadil pěšcovo pole proměny a věž na šesté řadě brání bílému králi v postupu. Jedinou možností postupu bílého je tah 1.f6, jenže jakmile pěšec postoupí o jedno pole vpřed, začne černý šachovat bílého krále zezadu věží 1... Va1! 2.Kg6 Vg1+! a bílý král se nemá kam schovat, hra proto končí remízou.

Postavení mostu (jak se stalo v partii) 2.Vb4 Vg1+ 3.Kf5 Vf1+ 4.Vf4 Vxf4 5.Kxf4 také k ničemu nevede, protože král slabší strany kontroluje pěšcovo pole proměny, 5...Kf7 6.Kf5 Kf8! (černý král akorát nesmí zakopnout 6...Kg8?? 7.Kg6 1:0)


Partie byla ukončena stylově po 7.Ke6 Ke8 8.f7+ Kf8 9.Kf6 patem.

ZPĚVÁK – VOLČÍK

Na úspěšném účastníkovi mistrovství Moravy mládeže Luďku Volčíkovi se zřejmě podepsala únava z náročného programu letošního podzimu. Protože termín první partie kolidoval s Mistrovstvím Moravy mládeže, dohrávala se partie až v průběhu následujícího týdne u Pavla Zpěváka doma.


Zajímavostí je, že v obou partiích vznikly pozice s nestejnými střelci, přičemž se potvrdilo pravidlo, že pro útočící stranu jsou nestejní střelci výhodou, a to proto, že útočící střelec se nemusí obávat střel obránce, neboť jeho kulky sice sviští kolem hlavy zleva i zprava, ale vždycky míří vedle.


Závěr první partie, bílý - Volčík, černý - Zpěvák:

34...Vxg3! 35.Dxg3 Sf4 36.Dxf4 Dxf4+ 37.Kg1 e3! 38.Ve2 Dg4+ 39.Kh1 Df3+ a bílý se vzdal.


V odvetě v pozici na diagramu je výhoda nestejných střelců v útoku ještě markantnější, zatímco střelec bílého hraje hlavní roli, jeho konkurent je pouhým statistou; Luděk Volčík se černými figurami záhy dostal do problémů a na závěr v už prohrané pozici vyrobil ještě velkou hrubku 29...Dxb2??, za což byl rychle a tvrdě potrestán 30.Vb1 Dc3 31. Dh6+ a černý se vzdal, protože nezabrání matu: 31...Ke8 32.Dh8+ Ke7 33.Vb7 Vc7 34.Vxc7# a nebo 31...Ke7 32.Vb7 Vc7 33.Vxc7+ Ke8 34.Dh8#.

ŠTEFANKO - VRÁNA

Na obvyklý Igorův úvodní tah královským pěšcem odpověděl Fera sicilsky a naznačil, že by nic nenamítal proti výletu do Scheveningenu. Tuto lokalitu však zřejmě nemá příliš v oblibě Igor, a proto vyvinul střelce na g5, načež Fera tahem a7-a6 přenesl hru až do daleké Jižní Ameriky odkud pocházel argentinský šachista Miguel Najdorf, po němž je varianta, do které oba naši hráči dospěli, pojmenována.

Po několika dalších teoretických tazích se na šachovnici objevila následující pozice:

Igor nyní pokračoval přesně dle teorie výměnou 11.Sxf6, na což obvyklé černý hrává 11...Jxf6, Ferovi se však podařilo hru zamotat méně obvyklým tahem 11...gxf6. Tento tah není žádnou novinkou, Fera měl celou řadu předchůdců, nahlédneme-li do databáze zjistíme, že před 50 lety v roce 1959 tak v několika partiích hrál možná ten největší předchůdce - Bobby Fischer. Vezme-li černý na f6 jezdcem, tak se na to hrává 12.g5, v případě braní pěšcem 11...gxf6, je však lepší reagovat jinak, a to 12.f5! Ferovi jeho zákeřné plány vyšly na sto procent, protože důsledně provedený Igorův plán započatý tahem 12.g5?! a potvrzený sérií následujících tří pochybných tahů, přivedl Igora do záhuby. Následovalo 12...fxg5 13.Dh5? Jf6 14.Dh6? gxf4 15.Sh3? b4.Bílý má o dva pěšce méně, jezdec je ohrožený pěšcem a po jeho ústupu padne další pěšec. Igor se ještě pokusil zkalit vodu obětí jezdce 16.Jd5 s cílem otevřít sloupec na krále, nebyl však příliš úspěšný, sloupec se sice otevřel 16...exd5 17.exd5, černý však právě v okamžiku, kdy bílý přesunul věž na volný sloupec po 17...Sxh3 18.Dxh3 Dd7 19.Dh6 Jxd5 20.Vhe1 uklidil krále do bezpečí velkou rošádou 20...0-0-0, otevřený sloupec pak ucpal jezdcem 21.Dh5 Je3 a získanou materiální převahu uplatnil pohodlně k výhře.

FIALA - KAPUSTA


Václav Fiala si v odvetě počínal v útoku příliš násilným způsobem, útok, který ho stál materiál se brzy rozplynul a boršický hráč složil zbraně.


Nadějně vyhlížející útočné pokusy zahájil Václav Fiala tahem 11.Sh6, Petr Kapusta však hrozbu jednotahového matu s klidem odrazil 11...Je8 a po 12.Vad1 Kh8 první útočnou vlnu zcela odrazil, takže bílému nezbylo nic jiného, než se střelcem vrátit 13.Se3.


Po 13...Sb7 zatroubil bílý k druhému pokusu o zteč výměnou dvou lehkých figur za věž a dva pěšce 14.Sxe6 fxe6 15.Jxe6 Dc8 16.Jxf8 Sxf8 a po 17.Jd5 Sxd5 18.exd5 Jd7 19.Df3 obětoval pěšce na dámském křídle. Černá dáma se tak po 19...Dxc2 hodně vzdálila od svého krále a naopak bílá dáma pronikla do jeho bezprostřední blízkosti 20.Df7.


Bílý sice pronikl dámou až na f7, samotná dáma byla však v útoku příliš osamocená, krále chránily tři lehké figury, a pokus o zapojení věží do útoku stál bílého tři pěšce, 21.Vc1? Dxb2 22.Vfe1? Dxa2 23. Vc7 Je5 24.Dd6 Dxd5, útok byl zároveň odražen, bílý se v beznadějné pozici vzdal.

Děkuji za upozornění Mirku, máš pravdu, Najdorf se narodil v roce 1910 v Polsku, kde žil až do roku 1939. Před 2.sv.v. reprezentoval Polsko na šachových olympiádách. Polsko mělo tehdy velmi silný tým: dr.Tartakower, Najdorf, Frydman, na ŠO v r. 1935 ve Varšavě skončilo Polsko na třetím místě a v letech 1936 (Mnichov), 1937 (Stockholm) a 1939 (Buenos Aires) dokonce vždy na druhém místě.
Olympiáda v Buenos Aires se konala ve dnech 21.srpna až 19.září 1939 a právě během olympiády došlo k německé invazi do Polska – 1.září 1939. Invaze byla pak ještě 17.září podpořena útokem SSSR. Není bez zajímavosti, že olympiádu v Buenos Aires, která se v napjaté atmosféře počátku války neobešla bez celé řady konfliktů, diskutovala se např. otázka bojkotu Němců, po dohodě se nehrály zápasy Německo-Polsko a Francie-Německo, tedy států, které spolu byly ve vojenském konfliktu, a do tabulky byl zapsán nerozhodný výsledek 2.2, Německo také činilo nátlak na Čechy, kteří hráli pod názvem Protektorát Čechy a Morava, aby i oni nehráli s těmi družstvy, se kterými i Němci nehrají, do sporu se zapojila i Palestina, nakonec vyhrálo Německo.
Po ŠO v Buenos Aires se mnoho šachistů do Evropy už nevrátilo a zůstali v Argentině, mj. i Češi dr. Skalička a Pelikán. Najdorf se stal argentiským občanem a změnil si křestní jméno Mieczyslaw na Miguel.
Najdorf poté hrál na olympiádách za Argentinu a hned na první poválečné olympiádě v roce 1950 skončila Argentina v čele s Najdorfem druhá, stejně jako na ŠO v r. 1952 a 1954.

Ahoj Jirko, jako vždy naprosto precizní reportáž u které jsem se výborně bavil :) Jen malá poznámka, mám dojem, že velmistr Najdorf je původem z Polska a ne z Argentiny. Tam zůstal po jednom turnaji kvůli začátku 2. světové války.