Berlínskou zeď Kapusta neprorazil - semifinále Techem Cupu

Kategorie:  •    •  

Mezi poslední čtyřkou nechybí hlavní favorité, mezinárodní mistři Jan Sosna a Pavel Zpěvák, a také nejsilnější domácí šachisté ze startovního pole, mistr FIDE Fera Vrána a Petr Kapusta.

Nejvíce pozornosti vzbudil zápas mezi ikonami slováckého šachu Pavlem Zpěvákem, který nyní reprezentuje klub Tatran Litovel a Ferou Vránou. První partie, která svou dramatičností jistě nezklamala očekávání diváků, se však vůbec nevydařila Vránovi, jeho extravagantní postupy v zahájení Zpěvák metodicky vyvrátil, obětí jezdce vyhnal Vránova krále na dámské křídlo, kde jej pak přepadl několika figurami, a v zápětí ohlásil šáh-mat, tedy král je mrtev.


Jedna z mála chvil, kde sedí oba
( Pavel často sledoval okolní partie, Fera odskakoval na mimořádnou schůzku VV)

Partie mezi loňským vítězem Janem Sosnou a Petrem Kapustou, už tak dramatická nebyla. Petr Kapusta se pokusil obětí pěšce vylákat Sosnovu dámu na úsek šachovnice, kde by pak dámu mohl svými figurami obklíčit a ukořistit. Sosna však svoji nejsilnější figuru střežil jak oko v hlavě, z nebezpečí ji bez problémů vyvedl, a poté co materiálovou převahu jednoho pěšce navýšil o dalšího pěšáka, se Kapusta vzdal.


Honzova dáma Petrovi hodně zatápěla

Ve skupině o páté až osmé místo bojují tři zástupci boršického šachu Václav Fiala, Adam Gabriel a Luděk Volčík, s hráčem pořadatelského klubu Igorem Štefankem.


V Igorově týlu je i černá dáma Luďka Volčíka

V zápase Štefanko-Volčík se ujal vedení Luděk Volčík, úspěšný hráč mládežnické kategorie, který má za sebou už účast na ME mládeže. Igor Štefanko, který je vyznavačem útočného šachu, se do boršického hráče pustil hlava nehlava, vrhl všechny síly do útoku, obětoval věž, jezdce a několik pěšců, Volčík se však na svůj věk zkušeně ubránil, všechny matové hrozby odrazil a Štefanko, který byl o dvě figury chudší, se musel vzdát.

Boršické derby Gabriel-Fiala se zatím vyvíjí lépe pro Adama Gabriela, který úvodní partii vyhrál, když ve střední hře získal pěšce a převahu uplatnil v koncovce.

SEMIFINÁLE, 1.partie


KAPUSTA – SOSNA

Petr Kapusta zahájil svým oblíbeným dvojkrokem královského pěšce 1.e4, na což Jan Sosna odpověděl jako obvykle 1...e5. Po výjezdech jezdců 2.Jf3 Jc6 přišel na řadu tah španělských mistrů Luceny a Ruy Lopeze 3.Sb5, kteří tak hrávali už před pěti sty lety. Na španělský útok používá Jan Sosna s velkým úspěchem Berlínskou obranu 3...Jf6, jím postavené berlínské zdi jsou vždy velmi pevné a je velkým štěstím pro Evropu, že Jan Sosna nebudoval i tu Berlínskou zeď jejíž 20. výročí pádu jsme si tento měsíc připomínali, jistě by tam stála dodnes.


Po dalších mnohokrát obehraných tazích 4.0-0 Jxe4 5.Sxc6 dxc6 7.dxe5 Jf5, Petr Kapusta odmítl pokračovat v hlavní variantě spojené s výměnou dam 8.Dxd8 a přechodem do koncovky, vždyť jaká by to byla v Berlíně zábava bez dam, a zahrál zřídka se vyskytující tah 8.De2. Jan Sosna se nenechal překvapit, odpověděl správně 8...Jd4, přišla výměna jezdců 9.Jxd4 Dxd4 a dále 10.Jc3 Sg4 11.De4 Sc5 12.h3 Se6.Vidíme, že berlínská Love Parade je v plném proudu, pohled na dámy, které se přímo uprostřed Straße des 17. Juni příjemně baví, potěší oko nejednoho šachisty. Do zábavy se rozhodl zapojit také pan Bílý, obětoval jednoho panáka 13.Vd1?!, a pozval Černou na drink, s úmyslem Černou dostat.


Černá pozvání přijala a z počátku to pro Bílého vypadalo docela nadějně, po seznámení došlo i na polibek 13...Dxf2+, to bylo však vše 14.Kh2. Černý tomuto extempore vůbec pozornost nevěnoval a klidně si odskočil na 0-0. Po 15.Sf4 Vad8 16.Vf1, se Černá přemístila na východní konec Straße des 17. Juni, 16...Dh4 17.Vad1, aby si tam na há sloupci zatancovala 17...Dh5 18.Sg3 h6 19.a4 a5.


Bílá to všechno sledovala a nyní rychle zamířila za Černou, se kterou se někde u Brandenburger Tor znovu setkala 20.Dh4, obě dámy se začaly vášnivě objímat 20...Dxh4 a líbat, aby poté zamířily neznámo kam.

Bez dam a po výměně jednoho páru věží už bylo zábavy opravdu poskrovnu, Love Parade se chýlila ke konci, o deset tahů později Petr Kapusta přišel o dalšího panáka a hned nato se vzdal.

ZPĚVÁK - VRÁNA

Vzájemný souboj Pavla s Ferou byl očekáván s velkým zájmem, první partie jistě splnila představy diváků, méně už Fery Vrány, který byl po zásluze potrestán za porušování zásad šachové hry.

Hráči rozehráli starou variantu Ben-Oni, 1.d4 c5 2.d5 e5 3.c4 d6 4.Jc3 Se7 5.g3.


Častěji bílý tento systém hrává s pěšcem na e4 (hned ve třetím tahu 3.e4), Pavel však zatím ponechal e-pěšce v základním postavení a připravuje královské fiancheto. V případě, kdy pěšec už vykročil ze základního postavení na e4 je jistě na místě výměna černopolných střelců, ke které černý dává popud tahem Se7-g5. V pozici na diagramu je však snaha černého o výměnu střelců 5...Sg5? jen plácnutím do vody a ztrátou drahocenného času, protože bílý má jednoduchou odpověď 6.e3, Fera mj. též porušil jednu ze zásad jak rozehrávat zahájení, a to: Netahej dvakrát stejnou figurou. Černý měl raději dokončit vývin 5...Jf6 6.Jf3 0-0 7.Sg2 Jfd7 a po 8.0-0 se mohl pokusit o akci na královském křídle 8...f5.

S rošádami si Fera starosti nedělá, dal přednost okamžité akci 6...f5 a po 7.Sg2 Jd7 8.Jf3 však musel znovu manipulovat s černopolným střelcem 8...Sh6.


Další tah bílého 9.Jb5!? vypadá logicky, je ale otázkou jak by partie pokračovala po odpovědi černého 9...Jb6. Např. po 10.b3 Jf6 11.0-0 by mohl Fera konečně udělat rošádu 11...0-0 a nestál by špatně.

Fera však problémy s ohroženým pěšcem řešil odchodem jezdce na druhou stranu 9...Jdf6?!, načež bílý pokračoval v akci na dámském křídle 10.b4, využívaje toho, že braní pěšce 10...cxb4 není dobré pro 11.Da4! s velmi nebezpečným útokem. Hrozbu odtažného šachu musí černý řešit odchodem krále (po představení střelce či dámy by samozřejmě přišlo 12.Jxd6+). Černý nyní zaujal jezdcem hrozivé postavení 10...Je4 což samozřejmě bílý nemohl nechat bez povšimnutí, a proto zahrál 11.Jd2.


V této pozici měl Fera zřejmě poslední možnost dokončit vývin např. po 11...Jgf6 s pozdější rošádou, místo toho se rozhodl vyhnat otravného jezdce tahem 11...a6?, jeho snaha se však nepotkala s úspěchem, protože jezdce zaštítila dáma 12.Da4! Vidíme, že nyní jezdce na b5 černý brát nemůže pro ztrátu věže (12...axb5? 13.Dxa8), proto černý zahrál 12...Sd7 čímž věž pokryl, tento tah má však jednu vadu, střelec se totiž postavil do cesty vlastní dámě, která chránila pěšce d6.


Důležitého pěšce na d6 teď ochraňuje už jen jezdec, ovšem jeho pozice na e4 je velmi vratká, takže bílý rychle provedl výměnu 13.Jxe4 13...fxe4?, poněkud lepší 13...axb5 taky mnoho neslibuje, protože se šachem na d6 skočí pro změnu druhý jezdec 13.Jxd6+ Ke7 14.Db3 Kxd6 15.bxc5+ Ke7 16.cxb5, nebo 15...Kxc5 16.a4!, vždy s velkou výhodou.


Pavel Zpěvák se již dostal do velké časové tísně, neboť na hodinách mu zbývalo ani ne 10 minut, měl však spočítáno, že po 14.Jxd6+ Ke7 může koně, který už nejdůležitější práci vykonal, a nebude už potřebný, s klidem poslat na porážku, 15.Da3 Kxd6 16.bxc5+ Kc7 17.Sb2 (hrozí brát pěšce e5 se šachem) De8 18.Sxe4 Jf6 19.Sg2, protože černému králi už zvoní hrana.


Krále, jenž doputoval na popraviště, nakonec opustila královna 19...Dh5?, čímž jej definitivně odsoudila k rychlé smrti, po 20.Da5+ Kc8 21.0-0 Je8 22.c6 dxc6 23.bxc6 Sh3 si bílý kat už chystal sekeru.


Bezprostřední hrozby matu ještě černý stihl odvracet za pomoci posledních věrných poddaných, po 24.Vfd1 ochránil krále svým tělem jezdec 24...Jc7, a po 25.Sxe5 věž 25...Va7, po 26.Dc5 Va8 27.Db6, tři tahy před popravou, se však král už smířil s osudem a poslal pro kněze.


Konečná pozice

ZÁPASY O 5. až 8. místo


ŠTEFANKO – VOLČÍK

Skupina o 5. až 9. místo je zápasem Štefanko kontra Boršice a mohla by být základem pro druhou série případů webmastera Igora. Jako první se proti Igorovi postavil Luděk Volčík, který se den poté stal Brankovickým králem.

Igor tíhne spíše k romantickému šachu, velmi rád útočí, často obětuje, na ztráty nehledí, někdy to vyjde, jindy ne, hlavně aby partie neskončila remízou.

I proti Caro-Kannu 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jc3 e6 zvolil Igor co možná nejostřejší postup, když brzy vyrazil kupředu g-pěšcem 5.g4 s jasným cílem, všechno vrhnout do útoku a co nejdříve hradby Caro-Kannu ztéci.


Luděk Volčík však chytře reagoval protiúderem v centru a tahem 7...c5 nahlodal nejen základnu Igorova pěšcového řetězce, ale i jeho ofenzivní plány.


Po 8.Jf4 Sh7 9.h4 Jc6 10.Sb5 došlo na výměny v centru 10...cxd4 11.Sxd4, a po několika dalších tazích začal černý hrozit nebezpečnou aktivitou na dámském křídle.


Černý posledním tahem 16...Db6 napadl věž. Bílý teď řešil problém kam s věží odejít, všechny možnosti vypadaly špatně, např. na ústup 17.Vd2 by přišel úder 17.Vxc3! a na 17.Vdd1 zase 17...Sa3!. Igor si nakonec vybral třetí možnost, a to 17.Vd3, znamenalo to však oběť nejen kvality 17...Sxd3 18.Dxd3, ale zároveň i dvou pěšců 18...Dxf2 19.Vf1 Dxh4.


Romantik Igor všechno vsadil na jednu kartu, a dokonce se může zdát, že jeho šance jsou vysoké, vždyť po oběti pěšce se otevřel f-sloupec, černý má krále v centru, jeho figury příliš nehrají, nebudeme-li počítat jednu černou věž, která je zcela v postavení mimo hru, tak má vlastně bílý o figuru víc. Když se to všechno sesumíruje tak se zdá zcela oprávněná další oběť figury 20.Jxd5, po které po 20...exd5 21.Dxd5 bílý hrozí matem. Černý však odrazil matové hrozby věží 21...Vc7, kterou se pak bílý snažil ohrožovat dámou 22.Da5 Vd7 a doufal, že něco vytěží z vazby 23.Da4. Po 23...Dg5+ 24.Vf4 Sc5 25.Db3 Dxe5 však všechny útočné pokusy bílého skončily, protože se sám ocitl před hrozbami matu na oslabené první řadě.


Závěrečná pozice

GABRIEL – FIALA

Boršické derby se odehrálo až v neděli večer, oba hráči se po náročných nedělních zápasech družstev zavřeli v boršické šachovně a rozehráli zavřenou sicilku.


Po dvaceti tazích byla šachovnice na rozdíl od šachovny, která zřejmě zela prázdnotou, pořád plná, teprve až nyní došlo na výměny 21...fxe4 22.dxe4 Jxh5 23.Sxh5 gxh5 24.c3 Sg7 25.axb5.


Černý teď zahrál 25...c4 aby přerušil krytí pěšce (fritz však radí 25...Db6 26.Je3 Sb7 27.Jg2 d5 28.e5 a nyní teprve 28...c4 s přibližnou rovnováhou), jenže po 26.Dxh4 se ocitla v ohrožení jeho věž, kterou musel pokrýt tahem 26...Sb7, tím ovšem dal bílému čas k záchraně pěšce b5, kterého se už černému dobrat nepodařilo, a který položil základ výhry bílého.


Pěšce nelze brát ani teď, protože po 29...Vxb5 by přišlo 30.Kg2 h6 31.Dg6 se silným útokem.


Závěr partie:

48.Jxg6 Kxg6 49.Ke3 Kf6 50.fxg5+ Kxg5 51.Kd4 Kxg4 52.Ke5 Kf3 53.Kxe6 a černý vzdal, protože bílý napochoduje králem k volnému pěšci a postaví si dámu.


V doprovodném turnaji bojuje Vašek Lapčík s Pepou Knotkem


I proti mladým je "matadorům" pěkně horko - Pepa už je bez saka


Mikuláštík proti Fuskovi - sleduje opravdu vše Lukášův otec? ( v odrazu )


Souboj generací "druhého levelu" Pikner - Marek


I tento pohled často viděl Pavel Zpěvák, když sledoval jak se vede Janě proti Peťovi Bartošíkovi


Někdo má rád obecenstvo - jiný méně, největší divočina byla k vidění v podání Igora


Tak nakonec pan Fusek opravdu kontroluje i Lukáše

Plně souhlasím s Jirkovým komentářem k naší partii, hrál jsem to neskutečně blbě. Ale přece jen je potřeba vyzvednout, že Pavel našel krásné tahy Jb5 a následně b4, Takový tah mne vůbec nenapadl, ještě jsem se divil, proč do toho Pavlík tak dlouho zírá - a on to všecko dopočítal až do matu. Holt to je ten rozdíl mezi mistry a námi saláty. Asi to budu mít zítra moc těžké :-)