Techem Cup: Akademici udělovali lekce

Kategorie:  •  

Silná čtyřka nejvýše nasazených hráčů Zpěvák, Sosna, Vrána a Bažant vykročila pevným krokem k postupu do semifinále a zřetelně tak svým mladším kolegům dala najevo, že je letos do čtyřčlenné akademické rady, která za svou činnost pobírá zvýšené honoráře, pustit nehodlá. Jen tak mimochodem, první čtyři nasazení jsou držitelé akademických titulů IM a FM, a nejen první čtvrtfinálové kolo turnaje Techem Cup 2010 je jasným důkazem, že své tituly nezískali na víkendovém turnaji v Plzni, ale po mnohaletém náročném studiu a složení řady těžkých zkoušek.

Na opačnou stranu stolu proti akademikům zasedli adepti šachových věd Buráň, Sháněl, Koutný a Fiala, aby se ve dvoudenní zkoušce (druhá část zkoušky následuje o týden později) pokusili získat potřebný počet kreditů, nutných k postupu do dalšího semestru. Kredity však mohou získat jenom tehdy, pokud se znalostmi a schopnostmi alespoň vyrovnají akademikům, což se v první části zkoušky nakonec nepodařilo ani jednomu, takže jejich postup je ohrožen a pokud ve druhé části zkoušky neprokáží hlubší znalosti, nezbude jim nic jiného, než se o postup pokusit znovu v příštím školním roce.


Vědecké kolegium je plně zaujato složitou analýzou: zleva as. Buráň, doc. Vrána, prof. Zpěvák, as. Vránová, doc. Bažant.

ZPĚVÁK-FIALA 1:0

Bezesporu nejtěžší to měl Václav Fiala, žák Boršické šachové akademie, protože narazil na profesora Pavla Zpěváka IM, největší postrach studentů, který zrovna před Fialou ze zkoušky vyrazil žáka Fuska. Na druhou stranu, Fialovo trápení nebylo zas tak dlouhé a měl to za sebou alespoň mnohem dříve, než ostatní tři jeho kolegové. Profesor Zpěvák velmi záhy objevil ve Fialově práci slabiny, na které ihned poukázal. Fialova koncepce se pod tíhou profesorových výtek okamžitě zhroutila, protože místo původně zamýšlených vývinových tahů, byl nucen se bránit (návrat věží z e8 na f8, přesun dámy z d8 na e8).


Zpěvák-Fiala, pozice po 18.tahu bílého

Silný profesorův nátlak Fiala nakonec nevydržel, až příliš brzy došel k závěru, že výsledná pasivní pozice je před přísným Zpěvákem neobhajitelná, pokusil se tedy vysvobodit otevřením hry 18...e5?, po přesné profesorově odpovědi 19.Je4! exd4 20.exd4, se však vzdal, protože hrozící vnik jezdce na d6 s vidličkou, popřípadě s útokem na f7 nelze odvrátit.

SHÁNĚL-SOSNA 0:1

Mnohem delší čas na potítku strávil bývalý premiant Slovácké šachové školy Antonína Horsáka Jaroslav Sháněl, a to téměř čtyři hodiny. Sháněl před partií určitě řešil těžké dilema, jak vůbec s uznávaným profesorem katedry betonových šachových konstrukcí Ing. Janem Sosnou IM, zahájit hru. Po otevření hry královským pěšcem musel Sháněl počítat s tím, že narazí na berlínskou zeď (s jejíž tvrdostí se už loni seznámil Kapusta) a pokud by zahájil hru dámským pěšcem, tak by se zcela jistě musel potýkat s tvrdým železobetonem v poloslovanské. Sháněl se nakonec rozhodl jako první vyjít s královským pěšcem, i když v očekávané Berlínské obraně Španělské záhy hra přechází do koncovky, což Shánělovi, kombinačně založenému hráči, určitě příliš nevyhovuje.
Nicméně, Sháněl hrál i tuto španělskou koncovku velmi dobře a ani školní inspektor Fritz, který byl ředitelstvím určen k provedení analýzy průběhu páteční zkoušky, mu až do dvaačtyřicátého tahu nebyl schopen najít žádnou hrubku. Právě v těchto chvílích, kdy Sosna, který docílil na dámském křídle výhody pěšcové převahy a začal hrozit postupem volného pěšce na c-sloupci, se Sháněl dopustil chyby, která znamenala ztrátu pěšce a5 a zároveň i ztrátu partie.


Sháněl-Sosna

V pozici na diagramu Sháněl zahrál 42.Vc3? (42.Sd5 Vb5 43.Sxe6 fxe6 44.Va1 Vb3 45.Kf4 Kf6 46g5+) a po 42...Va2 43.Vb3 Jd4 44.Vc3 Vxa5 ztratil důležitého pěšce.

Dvojici Sosnových spojených volných pěšců na dámském křídle poté již nic nebránilo k postupu, Sháněl se tedy snažil stejným způsobem zužitkovat pěšcovou převahu na opačném křídle, byl však o něco pomalejší.


Sháněl-Sosna, závěrečná pozice po 67...b3

VRÁNA-KOUTNÝ 1:0

Bez jednoho sedmdesát tahů a čtyři hodiny trvala také zkouška Petra Koutného, kterou, taktéž neúspěšně, vykonal u docenta katedry informatiky a kybernetiky Fery Vrány FM.
Petr Koutný zřejmě rád hraje jezdci, protože už v pátém tahu vyměnil střelce za jezdce na f3 a i v dalších několika následujících tazích, když měl možnost připravit Feru o výhodu dvojice střelců, tak to neudělal.
Školní inspektor Fritz k průběhu zkoušky vypsal několik kritických poznámek a nevynechal ani pana docenta. Např. místo 32.c4 navrhuje silnější tah 32.e4, s čímž souvisí i poznámka k třicátému třetímu tahu černého 33...Jc8?, černý měl podle něj hrát 33...Jxc4.


Koutný-Vrána, pozice po 33.bxc4
Fritz uvádí variantu 33...Jxc4 34.Kxc4 Vxe3 35.Sc3 b5+ 36.Kb3 a5 37.a4 b4 38.Vf3 Vxf3 39.Sxf3 bxc3 40.Kxc3.

Později, jakmile bílý provedl průlom 52.d5, se pozice černého pomalu zhroutila, obzvláště když pro krále hledal pochybné útočiště na g8, které se z útočiště proměnilo v místo posledního odpočinku. Nakonec o všem rozhodla zmiňovaná dvojice střelců bílého, posuďte sami:


Vrána-Koutný, pozice po 65.Sa3

BURÁŇ-BAŽANT 0:1

Nejostřejší výměna názorů proběhla mezi Jaroslavem Buráněm, odchovancem Havřické univerzity, který v současné době vykonává doktorské studium na univerzitě ŠK Staré Město, a docentem Petrem Bažantem sr. FM, se kterým je ve Starém Městě členem stejného vědeckého týmu.
Nadějný doktorand Jaroslav Buráň sice nakonec také nezískal potřebné kredity k postupu, ale měl k tomu velmi blízko.
V pozici po 16.Kb1 černý v zájmu udržení materiální rovnováhy zahrál 16...Jxf3 (fritz radí radši pěšce odevzdat 16...Je6), a po 17.Jxd5 se černý jezdcem vrátil 17...Jd4? po čemž vznikla pozice na následujícím diagramu.


Buráň-Bažant, pozice po 17. tahu černého

Bílý teď zahrál velmi pěkný tah 18.Sc7!, černá dáma musí ustoupit a po 18....Dd7 přišlo 19.Jxf6+ gxf6, viz pozice na následujícím diagramu.


Buráň-Bažant, pozice po 19. tahu černého

Po výměně na f6 se bílému otevřely dráhy pro těžké figury ke konečnému matovému útoku na krále. Buráň měl nyní vítězství na dosah ruky, stačilo najít tah 20.De4!!, po kterém se černý neubrání. Např. 20....Dxc7 21.Vhg1+ Kh8 22.Vxd4 s hrozbou 23.Dxh7+ s dalším Vh4 mat. Brání-li se černý 20...Df5, přijde po 21.Vhg1+ Kh8 22.Vxd4 o figuru.
Buráň to však, jak se říká, překombinoval, zahrál 20.Vxd4?, čímž poskytl Petru Bažantovi příležitost nejenom k záchraně, ale zároveň i k tomu, aby převahu kvality přeměnil ve výhru. Nabízenou příležitost zkušený Bažant v plné míře využil.