Valná hromada 2014

Kategorie:  •  

Na pátek, 28.března od 18.30 hod., byla naplánovaná v naší klubovně valná hromada - volba výkonného výboru, schvalování rozpočtu ...
Protože se pro řádnou valnou hromadu nesešel dostatečný počet členů, byla vyhlášena mimořádná valná hromada se stejným programem.

V rámci valné hromady byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulý rok, jednotliví kapitáni promluvili o letošní sezóně, která má již pro naše družstva rozklíčované postupy a sestupy.

V další části přednesl Milan Krča zprávu revizní komise a pokladník oddílu Josef Trubačík přednesl zprávu o hospodaření za minulý rok a rozpočet pro rok 2014, který je plánován jako vyrovnaný.

Dále byly schváleny členské příspěvky pro rok 2015 (mládež a dospělí 400 Kč, důchodci r.1949 vč. a starší – 200 Kč), které byly schváleny všemi přítomnými členy.

Pak již následovala volba nového výkonného výboru. Členy se stali Radim Stuchlý, Věra Dobešová, Josef Trubačík, Jaroslav Sháněl, Antonín Macháček a Radovan Studený.

Návrh usnesení VH byl schválen a po ukončení usedli někteří za šachovnici, jiní šli posedět a probrat, co se na Valné Hromadě nestihlo.